Документи

преглед

Годишен план за възпитателно-образователната дейност на детската градина

преглед

Програмна система за учебната 2023/2024 г.

преглед

Стратегия за развитие на детска градина № 38 "Дора Габе"

преглед

Правилник за дейността на детската градина

преглед

Етичен кодекс за поведение на служителите в детска градина № 38 "Дора Габе" 

преглед

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2023/2024 година

преглед

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в детска градина №38 „Дора Габе“ за учебната 2023/2024 г.

преглед

Мерки за повишаване качеството на образование 

преглед

Модел на адаптация на децата,  постъпващи в детска градина №38 „Дора Габе”

преглед

План за дейността по БДП за учебната 2023/2024 г.