Групи

ЯСЛЕНА А
ЕКИП:

Иванка Игнатова-медицински специалист
Даниела Белчева-медицински специалист
email: bear1976@abv.bg

ЯСЛЕНА Б
ЕКИП:

Нели Маринова-медицински специалист
Диана Илиева-медицински специалист
email: bee1976@abv.bg

МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
ЕКИП:

Мария Джованова-медицински специалист
Ваня Стефанова-медицински специалист

ПЪРВА А
ЕКИП:

Емилия Стоянова-учител
Елена Пендева-учител
Мариета Иванова -помощник възпитател
email: rainbow38@abv.bg

ПЪРВА Б
ЕКИП:

Цветелина Кирилова-учител
Татяна Дончева-учител
Минка Салавиева-помощник възпитател
email:mickeymouse38@abv.bg

ВТОРА А
ЕКИП:

Преслава Станкова-учител
Цветомила Петрова-учител
Димитринка Кръстева-помощник възпитател 
email:pooh38@abv.bg

ВТОРА Б
ЕКИП:

Виолина Николова-учител
Юлита Бояджийска-учител
Димитринка Найденова-помощник възпитател
email:happypeople@abv.bg

ТРЕТА А
ЕКИП:

Станислава Димова-учител
Йорданка Христова-учител
Аделина Петрова-помощник възпитател
email:sun38@abv.bg

ТРЕТА Б
ЕКИП:

Надежда Попова-учител
Татяна Джонева-учител
Диана Арсова-помощник възпитател
email:ladybug38@abv.bg

ЧЕТВЪРТА А
ЕКИП:

Виолета Младенова-учител
Гергана Стефанова-учител
Дяла Дойнова-помощник възпитател
email:cuties38@abv.bg

ЧЕТВЪРТА Б
ЕКИП:

Цветелина Пейчева-учител
Румяна Анева-учител
Николинка Александрова-помощник възпитател
email: bunnies38@abv.bg