Прием

Процедура за прием на дете

               ​Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 38 "Дора Габе" е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община. Вие може да се информирате и кандидатсвате от следния адрес: www.kg.sofia.bg