Административни услуги

Административна структура на ДГ №38 “ДОРА ГАБЕ“

Директор: д-р Петя Радева 
тел.0886906177; 
работно време 8.00 до 16.30 часа  

ЗАС: Мариана Стоянова 
тел. 02/9387164; 
работно време 7.00 до 15.30 часа  
email: dg38@mail.bg

Заявление за отписване на дете

Свали Свали

Заявление за отсъствия по семейни причини