Достъп до информация

Правила за достъп до обществена информация

Преглед Преглед

Приложение №1 по ПДОИ - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена инфомация

Преглед

Приложение №2 по ПДОИ - Заявление за достъп до обществена информация

Преглед

Приложение №1 - Карта на услугите

Преглед

Приложение №2 - Информация за същността на социални услуги