Екип

Педагогически персонал:
д-р Петя Радева – Директор
Виолета Младенова – старши учител
Гергана Стефанова- учител
Румяна Анева – старши учител
Цветелина Пейчева – учител
Елена Пендева – учител
Емилия Стоянова – старши учител
Ралица Костадинова – учител
Виолина Николова – учител
Цветелина Кирилова – учител
Преслава Станкова – учител
Йорданка Христова – старши учител
Станислава Димова – учител
Мариана Барова–  учител
Надежда Попова – учител
Цветомила Петрова – учител Татяна Джонева-учител Татяна Дончева – учител Юлита Бояджийска-учител
Росица Ковачева – учител по музика Михаела Ганчева - педагогически съветник Таня Троянова  – психолог    


Помощник възпитатели:
Дяла Дойнова
Николинка Александрова
Мария Терзиева
Минка Салавиева
Диана Арсова
Мариета Иванова
Димитринка Душкова
Аделина Петрова
Димитринка Кръстева
Моника Найденова
Ивалина Киркова
Цветелина Делева
Анета Цанкова
Ива Дамянова
Анжела Йонева
Мирослава Минева

Административен персонал:
Марияна Стоянова – ЗАС
Силвия Стойкова – домакин
Антоанета Кръстева – главен счетоводител

Обслужващ персонал:
Атанас Тодоров – общ работник

Медицински персонал:
Мария Джованова – медицински специалист
Васка Николова-медицински специалист
Иванка Игнатова – медицински специалист
Нели Маринова – медицински специалист
Даниела Белчева – медицински специалист
Диана Илиева – медицински специалист
Ваня Стефанова – медицински специалист