Проекти

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“. Проекта ни е озаглавен „Бързи, смели, сръчни“, Вх. № на проекта е СОА20-У321-586/13.05.2020г., продължителност на проекта е от 01.07.2020 до 20.12.2020г. Проекта е свързан с изграждане на навици у подрастващите за водене на здравословен начин на живот, придобиване на знания и умения по видовете спорт, практикувани в предучилищна възраст. Организиране и провеждане на открито на разнообразни форми  на физическата  култура със състезателен и развлекателен характер. Проекта обхваща както децата в предучилищна възраст, така и тези в по-малките групи, тъй като всички те имат нужда от основни знания и умения свързани с физическото възпитание, спорта и здравето. В проекта бяха включени 169 деца от различни възрастови групи.

Дейностите по проекта:

1. Изграждане на писта за лека атлетика; 2. Игри и упражнения на опорно-двигателна активност; Щафетни игри; Провеждане на състезания между еднакви възрастови групи в района на детската градина;
3. Награждаване – Купи, медали, грамоти.

ДГ 38 „Дора Габе“ е включена в три международни проекта:

ProSocial Values IT02-KA201 – програма на ЕС – Еразъм + „Про Социални ценности“

RoBy Erasmus project Grant Agreement  IT-EPPKA3-PI-FORWARD „Роботика срещу насилие“

Климатът и аз. Пестим енергия в училище. За въвеждане на знанияпо климатичните промени и енергийна ефективноств училище. – Проектът на Националния доверителен екофонд се осъществява с подкрепата на Германското Федерално министерство на околната

Актуални проекти към момента на регионално ниво:

Проект „Бързи,смели, сръчни“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2020г., бюджет 2660лв.. Проектът е свързан с изграждане на навици у подрастващите за водене на здравословен начин на живот, придобиване на знания и умения по видовете спорт, практикувани в предучилищна възраст.